amozgar
do medad ghermez va abi
adad avizon va medad
dokhtar ketab bedast 1dokhtar ketab bedast
medad va danesh amozha
kole sorati
medad zard topoli 1medad zard topoli
kole abi 1kole abi
medad rangi haye radafi
miki va medad 1miki va medad
adamak va adad