راهنمای چسباندن برچسب حرارتی

نحوه چسباندن برچسب حرارتی :

ابتدا برچسب رو از قسمت برجسته اش روی لباس قرار بدید و دمای اتو رو از متوسط کمی بیشتر تنظیم کنید یک پارچه روی سطح برچسب قرار بدید و حدود دو الی سه دقیقه به برچسب از رو و پشت لباس حرارت بدید 

نکته : در این مرحله از چسبوندن برچسب از بخار اتو به هیچ عنوان استفاده نشود ! همچنین از اتوی مخزن دار سیلتر هم برای چسباندن استفاده نکنید !

در مرحله دوم پارچه رو از روی سطح برچسب برداشته و حدود ۱۵ ثانیه بدون پارچه به طور مستقیم به برچسب حرارت بدید بعد صبر کنید تا برچسب روی سطح لباس خنک بشه و در نهایت به آرومی از گوشه، نایلونِ روی برچسب رو جدا کنید (اگر بعد از بلند کردن نایلون از گوشه برچسب احساس کردید که برچسب به خوبی نچسبیده دوباره نایلون رو گذاشته و حرارت بدید و دوباره بذارید سطح برچسب به خوبی خنک بشه )

مرحله آخر که مهم ترین مرحله هست ، فیکس نهایی برچسب یه پارچه از جنس پنبه روی کارتون بذارید و دوباره حدود یک دقیقه اتو می‌کشید و همزمان با دست به اتو خوب فشار بیارید که برچسب به خوبی روی لباس پرس بشه نکته : سطح زیر لباس موقع چسبوندن برچسب سفت باشه !